WELKOM

W.w.welkom op de webstek van HERMAN COLE

(+belendende percelen)

Deze site wordt grondig herwerkt. Let niet op de vorm....

 

This site is being refurbished. Don't look at formal elements.

 

Questo sito è in riallestimento. Non badate alla sua forma.

Da sinistra a destra, il sindaco Tambellini, il presidente del Consiglio Comunale Garzella ed il neo cittadino lucchese Herman Cole durante la sualectio magistralis. (Cliccate a sinistra.)

Van links naar rechts burgemeester Tambellini, gemeenteraadsvoorzitter Garzella en de kersverse Lucchese Herman Cole tijdens zijn lectio magistralis. (Klik hiernaast.)

A Lucca, nella seduta straordinaria del consiglio comunale del 1 luglio 2014, Herman COLE ha accettato effettivamente la cittadinanza onoraria della città gemella toscana di Sint-Niklaas (Fiandre - Belgio). 

Tijdens een bijzondere gemeenteraadszitting in Lucca op 1 juli 2014 heeft Herman COLE effectief het ereburgerschap aanvaard van de Toscaanse zusterstad van Sint-Niklaas (Vlaanderen - België). 

HARTELIJKE GROETEN van op de Vespa in de COLLIO-streek (Friuli Venezia Giulia) 

CORDIALI SALUTI dalla Vespa nel COLLIO (Friuli Venezia Giulia)  

In december 2013 ontdekte HKC bijna een nieuwe roeping als 'Willem-die-amok-maakte' !                  Nel mese di dicembre 2013, HKC quasi quasi scoprì una nuova vocazione. 

Nel mese di novembre 2013, Herman Cole ebbe un Incontro Ravvicinato del Primo Tipo con Sinterklaas. ...............  In november 2013 had Herman Cole een Close Encounter of the First Kind met Sinterklaas ........

Nog steeds in de betere boekhandel ?

Accompagnato dall'amico Angelo Giannini (organetto), Herman Cole presentò il 23 agosto 2012 -presso l'ostello San Frediano di Lucca- un mini-concerto di canto folk plurilingue per ricordare i suoi 46 anni di gemellaggio. 

In 2011 ontving Herman COLE uit de handen van de Leuvense schepen van cultuur Denise Vandevoort de ROMULUS-prijs van S.P.Q.R. (klik hiernaast)

 Op de 2764ste stichtingsverjaardag van de Italiaanse hoofdstad reikte deze actieve vereniging van en voor Rome-liefhebbers het beeldje van de bronzen wolvin voor de zevende maal uit.   

Klik HIER voor meer foto's.

Historisch riooldeksel vanuit Brugge (boven) naar museum in Ferrara (onder) 

In juni 2009 hielp de Brugse burgemeester Moenaert een loodzwaar stedelijk riooldeksel in de wagen van Herman Cole laden. Die overhandigde het later in Ferrara aan burgemeester Tiziano Tagliani. Het object krijgt een ereplaats in het Museo del Tombino (www.manholemuseum.it) van Stefano Bottoni.

Tombino storico da Bruges (sopra) a Ferrara (sotto)

Nel mese di giugno 2009, Patrick Moenaert -sindaco di Bruges- aiutò Herman Cole a caricare un pesantissimo tombino della sua città nella macchina del giornalista. Questo lo consegnò il 14 luglio  al sindaco Tiziano Tagliani di Ferrara. L'oggetto di valore avrà un posto d'onore nel Museo del Tombino (www.manholemuseum.it) di Stefano Bottoni.

HKC in Varese - foto Roberto Genuardi 

HKC in Bari - foto Donato Fasano (www.donatofasano.it) 

Sinds 2001 is Herman COLE 

Honorary Town Crier of Abingdon-on-Thames (UK)

HKC in Abingdon 2008 - foto Mia Steel 

 In 2008 werd Herman COLE

(da qualche tempo: Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia)

In 2007 won Herman COLE in Orta San Giulio een'Tau d'Oro' (Premio Internazionale di Televisione e della Comunicazione Internazionale). In mei 2009 kreeg hij in San Vito di Negrar de Premio Internazionale di Giornalismo ’Valpolicella, terra di Emilio Salgari - straordinaria per natura’.

Over 'Mijn Reisgids Noord-Italië':

In zijn VTM-boekenrubriek was Patrick Van Gompel ooit laaiend over 'Mijn Reisgids Noord-Italië': (...) 'Het is alsof je je laat leiden door een vriendelijke gids zonder stem. Cole schrijft zeer goed met een groot inlevingsvermogen, hij overdrijft niet, niet in negatieve of positieve zin, hij is eerlijk en je gelooft zijn woorden en zijn kennis. Zo moet dat. Zo kan het ook, zonder toeristische cliché-taal. Hij beleeft zelf en laat je mee genieten. (...)'  

Om Herman COLE te contacteren, klik hieronder.

Na enkele succesvolle jaren haalde uitgeverij Lannoo einde 2009 'Italia Mia - 35 jaar reizen naar Italië' uit circulatie. Later onderging ook 'Mijn Reisgids Noord-Italië' hetzelfde lot. 

In 2009 verscheen '100x Noord-Italië'.

In '100 x Noord-Italië' (april 2009) voegt de auteur bruikbare gegevens toe aan de inhoud van 'Mijn Reisgids Noord-Italië'. De tevredenheid van de lezers blijft onverminderd groot.